Hubungan Minangkabau Dengan Negeri Sembilan

minangel-negeri9

Datuk Perpatih nan Sebatang pada zaman dahulu konon kabarnya sudah pernah berlayar dan sampai ke Melaka serta singgah di Negeri Sembilan.

Negeri Sembilan sekarang

Negeri Sembilan termasuk salah satu negara bagian yang menjadi negara Federasi Malaysia. Sebelah selatannya terletak Gubernemen Melaka sebelah ke timur dengan negara bagian Jojor, sebelah utara dengan Pahang dan sebelah barat dengan Selangor.

Dalam tahun 1970 negara bagian yang luasnya 2.580 mil persegi ini mempunyai penduduk lebih dari setengah juta jiwa dengan penduduk berkebangsaan Melayu lebih sedikit dari bangsa Cina. Mayoritas di Malaysia terdiri dari tiga rumpun bangsa: Melayu, Cina dan Keling.

Penduduk bangsa Melayu yang kira-kira seperempat juta itu sebahagian besar masih mempunyai hubungan dengan daerah asalnya yaitu Minangkabau. Masih banyak adat istiadat Minangkabau yang masih belum hilang oleh mereka dan sebagian masih dipergunakan dalam tata cara hidupnya. Malahan beberapa keterangan dan adat-adat yang di Minangkabau sendiri sudah dilupakan pada mereka masih tetap segar dan masih dipergunakan. Hubungan sejarah ini sudah bermula pada pertengahan abad kelima belas.

Patun mereka berbunyi:

Leguh legah bunyi pedati

Pedati orang pergi ke Padang

Genta kerbau berbunyi juga

Biar sepiring dapat pagi

Walau sepinggan dapat petang

Pagaruyung teringat juga

Negeri Sembilan sebuah kerajaan tetapi pemerintahannya berdasarkan Konstitusi yang disana dikatakan Perlembagaan Negeri. Badan Legislatifnya bernama “Dewan Perhimpunan / Perundingan Negeri yang mempunyai anggota 24 orang. Anggota-anggota ini dipilih oleh rakyat dalam Pemilihan Umum yang disini dikatakan: Pilihan raya.

Pelaksanaan pemerintahan dilaksanakan oleh Menteri Besar yang didampingi oleh 8 orang anggotanya yang bernama “Anggota Majelis Musyawarah Kerajaan Negeri”. Gelar Raja adalah Duli Yang Mahamulia Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan. Pada  tahun 1970 itu yang memerintah adalah Tuanku Ja’far ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman dan beliau adalah keturunan yang kesebelas dari Raja Malewar yang berasal dari Minangkabau dan memerintah antara tahun 1773 – 1795.

Pemerintahan Negeri Sembilan terbagi atas 6 daerah seperti kabupaten di Indonesia, yaitu: Seremban, Kuala Pilah, Port Dickson, Jelebu, Tampin dan Rembau. Ibukotanya adalah Seremban. Istana raja terdapat di ibukota Seremban ini bernama Istana Seri Menanti. Tetapi arsitekturnya tidak lagi dengan cara Minang melainkan sudah berkomposisi antara arsitektur Minang dan Melayu.

Kedatangan bangsa Minangkabau

Sebelum Negeri Sembilan bernama demikian di Melaka sudah berdiri sebuah kerajaan yang terkenal dalam sejarah. Dan pelabuhan Melaka menjadi pintu gerbang untuk menyusup kedaerah pedalaman tanah Semenanjung itu. Maka sebulum berdiri Negeri Sembilan datanglah rombongan demi rombongan dari Minangkabau dan tinggal menetap disini.

Rombongan Pertama

Mula-mula datanglah sebuah rombongan dengan pimpinan seorang datuk yang bergelar Datuk Raja dengan isterinya Tok Seri. Tetapi kurang jelas dari mana asal mereka di Minangkabau. Mereka dalam perjalanan ke Negeri Sembilan singgah di Siak kemudian meneruskan perjalanan menyeberang Selat Melaka terus ke Johor. Dari Johor mereka pergi ke Naning terus ke Rembau. Dan akhirnya menetap disebuah tempat yang bernama Londar Naga. Sebab disebut demikian karena di sana ditemui kesan-kesan alur naga. Sekarang tempat itu bernama Kampung Galau.

Rombongan Kedua

Pimpinan rombongan ini bergelar Datuk Raja juga dan berasal dari keluarga Datuk Bandaro Penghulu Alam dari Sungai Tarab. Rombongan ini menetap di sebuah tempat yang kemudian terkenal dengan Kampung Sungai Layang.

Rombongan Ketiga

Rombongan ketiga ini datang dari Batu Sangkar juga, keluarga Datuk Makudum Sati di Sumanik. Mereka dua orang bersaudara: Sutan Sumanik dan Johan Kebesaran. Rombongan ini dalam perjalanannya singgah juga di Siak, Melaka, dan Rembau. Kemudian membuat sebuah perkampungan yang bernama Tanjung Alam yang kemudian berganti dengan Gunung Pasir.

Rombongan Keempat

Rombongan ini datang dari Sarilamak (Payakumbuh), diketuai oleh Datuk Putih dan mereka menepat pada Sutan Sumanik yang sudah lebih dulu membuka perkampungan di Negeri Sembilan ini. Datuk Putih terkenal sebagai seorang pawang atau bomoh yang ahli ilmu kebatinan. Beliaulah yang memberi nama Seri Menanti bagi tempat istana Raja yang sekarang ini.

Kemudian berturut-turut datang lagi rombongan lain-lainnya antaranya yang dicatat oleh sejarah Negeri Sembilan: Rombongan yang bermula mendiami Rembau datangnya dari Batu Hampar (Payakumbuh) dengan pengiringnya dari Batu Hampar sendiri dan dari Mungka. Nama beliau ialah Datuk Lelo Balang. Kemudian menyusul lagi adik dari Datuk Lelo Balang bernama Datuk Laut Dalam dari Kampung Tiga Nenek.

Walaupun penduduk Negeri Sembilan mengakui ajaran-ajaran Datuk Perpatih nan Sebatang yang sangat populer di sini tetapi mereka tidak membagi persukuan atas 4 bagian seperti di Minagkabau. Mungkin disebabkan situasi dan perkembangannya sebagai kata pepatah: Dekat mencari suku jauh mencari Hindu, maka suku-suku di Negeri Sembilan berasal dari luhak dari tempat datang mereka itu atau negeri asal datangnya.

Berdasarkan asal kedatangan mereka yang demikian terdapatlah 12 suku di Negeri Sembilan yang masing-masing adalah sbb;

 • Tanah Datar
 • Batuhampar
 • Seri Lemak Pahang
 • Seri Lemak Minangkabau
 • Mungka
 • Payakumbuh
 • Seri Malanggang
 • Tigo Batu
 • Biduanda
 • Tigo Nenek
 • Anak Aceh
 • Batu Belang

Fakta-fakta dan problem

Sejarah Pada sebuah tempat yang bernama Sungai Udang kira-kira 23 mil dari Seremban menuju Port Dickson terdapat sebuah makam keramat. Di sana didapati juga beberapa batu bersurat seperti tulisan batu bersurat yang terdapat di Batusangkar. Orang yang bermakam di sana bernama Syekh Ahmad dan berasal dari Minangkabau. Ia meninggal dalam tahun 872 H atau 1467 Masehi. Dan masih menjadi tebakan yang belum terjawab, mengapa kedatangan Sekh itu dahulu kesini dan dari luhak mana asalnya.

Raja berasal Minangkabau

Dalam naskah pengiriman Raja-Raja yang delapan orang antaranya dikirimkan ke Rembau, Negeri Sembilan bernama Malenggang Alam. Tetapi bilamana ditinjau sejarah negeri Sembilan raja Minangkabau pertama dikirimkan ke sini Raja Mahmud yang kemudian bergelar Raja Malewar.

Raja Malewar memegang kekuasaan antara tahun 1773-1795. Beliau mendapat 2 orang anak Tengku Totok dan puteri bernama Tengku Aisah. Beliau ditabalkan di Penajis Rembau dan kemudian pindah ke istana Seri Menanti. Sehingga sekarang masih populer pepatah yang berbunyi:

Be raja ke Johor

Bertali ke Siak

Bertuan ke Minangkabau

Kedatangan beliau ke Negeri Sembilan membawa selembar rambut yang kalau dimasukkan ke dalam sebuah batil atau cerana akan memenuhi batil atau cerana itu. Benda pusaka itu masih tetap dipergunakan bila menobatkan seorang Raja baru. Yang mengherankan mengapa sesudah meninggalnya Raja Malewar dalam tahun 1795 tidak diangkat puteranya menjadi Raja melainkan sekali lagi diminta seorang Raja dari Minangkabau. Dan dikirimlah Raja Hitam dan dinobatkan dalam tahun 1795. Raja Hitam kawin dengan puteri Raja Malewar yang bernama Tengku Aisyah, sayang beliau tidak dikaruniai putera.

Raja Hitam kawin dengan seorang perempuan lain bernama Encek Jingka. Dari isterinya itu beliau mendapat 4 orang putera / puteri bernama:

 1. Tengku Alang Husin.
 2. Tengku Ngah.
 3. Tengku Ibrahim.
 4. Tengku Alwi.

Dan ketika beliau wafat dalam tahun 1808 mengherankan pula gantinya tidaklah diangkat salah seorang puteranya.

Tetapi sekali lagi dikirimkan perutusan ke Pagaruyung untuk meminta seorang Raja  baru. Dan dikirimlah Raja Lenggang dari Minagkabau dan besar kemungkinan inilah Raja Melenggang Alam yang dikirimkan dari Minangkabau dan tersebut dalam naskah pengiriman Raja-Raja yang Delapan di Minangkabau.

Raja Lenggang memerintah antara tahun 1808 sampai tahun 1824. Raja Lenggang kawin dengan kedua puteri anak raja Hitam dan mendapat putera dua orang bernama Tengku Radin dan Tengku Imam.

Ketika raja Lenggang meninggal dinobatkanlah Tengku Radin menggantikan almarhum ayah beliau. Dan inilah raja pertama Negeri Sembilan yang diangkat oleh Pemegang Adat dan Undang yang lahir di Negeri Sembilan. Dan keturunan beliaulah yang turun temurun menjadi raja di Negeri Sembilan. Raja Radin digantikan oleh adiknya Raja Imam (1861-1869). Dan selanjutnya raja-raja yang memerintah di Negeri Sembilan:

 1. Raja Melenggang Alam (1808 – 1824)
 2. Tengku Radin (1824 – 1861)
 3. Raja Imam (1861-1869)
 4. Tengku Ampuan Intan (Pemangku Pejabat) 1869-1872,
 5. Yang Dipertuan Antah 1872-1888,
 6. Tuanku Muhammad 1888-1933,
 7. Tuanku Abdul Rahman 3/8/1933-1/4/1960,
 8. Tuanku Munawir 5/4/1960-14/4/1967,
 9. Tuanku Ja’far dinobatkan 18/4/1967.

Terbentuknya Negeri Sembilan

Semasa dahulu kerajaan negeri Sembilan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Minangkabau. Yang menjadi raja dinegeri ini asal berasal dari keturunan Raja Minangkabau. Istananya bernama Seri Menanti. Adat istiadatnya sama dengan Minangkabau, peraturan-peraturannya sebagiannya menurut undang-undang adat di Minangkabau. Mereka mempunyai suku-suku seperti orang Minangkabau tetapi berbeda cara pemakaiannya.

Perpindahan penduduk ini terjadi bermula pada abad ke 14 (1300-an) yaitu ketika pemerintah menyarankan supaya rakyat memperkembang Minangkabau sampai jauh-jauh di luar negeri. Mereka harus mencari tanah-tanah baru, daerah-daerah baru dan kemudian menetap di daerah itu. Setengahnya yang bernasib baik dapat menemui tanah kediaman yang subur dan membuka tanah dan membuat perkampungan di situ. Ada pula yang bersatu dengan rakyat asli yang mereka temui dan menjadi pemimpin di sana. Sudah tentu adat-adat, undang-undang, kelaziman di negeri asalnya yang dipergunakannya pula di negeri yang baru itu. Sebagai sudah diuraikan orang-orang Minangkabau itu menjalani seluruh daerah:

 • ke Jambi,
 • Palembang,
 • Indragiri,
 • Tapung Kanan
 • Tapung Kiri,
 • Siak dan daerah lainya.
 • Sebagiannya menyeberangi Selat Melaka dan sampai di Negeri Sembilan.

Pada abad ke 16 (tahun 1500-an) pemerintahan negeri mereka di sana sudah mulai tersusun saja. Mereka mendirikan Kerajaan kecil-kecil sebanyak 9 buah dan kesatuan Kerajaan  kecil-kecil itu mereka namakan NEGERI SEMBILAN. Negara ini terjadi sewaktu Minangkabau mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil ini dan diperlindungkan dibawah Kerajaan Johor. Setelah negara kesatuan ini terbentuk dengan mufakat bersama dengan kerajaan Johor dimintalah seorang anak raja Pagaruyung untuk dinobatkan menjadi raja di Negrei Sembilan itu. Pada waktu itulah bermula pemerintahan Yang Dipertuan Seri Menanti.

Asal usul anak negeri di sana kebanyakan dari Luhak Lima Puluh Kota yaitu dari:

 • Payakumbuh,
 • Sarilamak,
 • Mungka,
 • Batu Balang,
 • Batu Hampar,
 • Simalanggang
 • dan sebagian kecil dari Luhak Tanah Datar.

Dari negeri-negeri mana mereka berasal maka nama-nama negeri itulah menjadi suku mereka. Sebagian tanda bukti bahwa rakyat Negeri Sembilan itu kebanyakan berasal dari Luhak Lima Puluh Kota sampai sekarang masih terdapat kata-kata adat yang poluler di Lima Puluh Kota:

“Lanun kan datang merompak, Bugis kan datang melanggar”.

Kata-kata adat ini sering tersebut dalam nyanyian Hikayat Anggun nan Tunggal Magek Jabang. Di tanah Melaka kata-kata ini menjadi kata sindiran atau cercaan bagi anak-anak nakal dan dikatakan mereka “anak lanun” atau anak perompak.

Kalau dibawa kepada jalan sejarah diatas tadi, maka yang dimaksud dengan “lanun” itu ialah perompak, rakyat dari Raja Daeng Kemboja yang hendak merampas Negeri Sebilan. Dan Bugis adalah nama negeri asal Daeng Kemboja tadi. Dan memang aneh, kata lanun yang jadi buah nyanyian oleh rakyat Lima Puluh Kota ini tidak dikenal oleh rakyat Luhak Agam dan sedikit oleh rakyat rakyat Luhak Tanah Datar. Karena memang fakta sejarah keturunan anak negeri Sembilan itu sebagian besar berasal dari Luhak Lima Puluh Kota. Nama suku-suku rakyat di sana menjadi bukti yang jelas.

Oleh karena Sultan Johor sudah memberikan bantuannya dalam melindungi rakyat Negeri Sembilan ini dari jarahan lanun atau Daeng Kemboja, disebabkan ini pulalah Yang Dipertuan Pagaruyung memberikan bantuan kepada Sultan Johor dalam memberikan bantuan ikut bertempur di Siak untuk memerangi bangsa Aceh. Maka hubungan yang demikian rapat semenjak berabad-abad itu menjadikan hubungan antara negara yang akrab: Negeri Sembilan pada khususnya, Indonesia – Malaysia pada umumnya.

Sumber, http://adat-budaya-minang.blogspot.com/2008/01/4-hubungan-minangkabau-dengan-negeri.html

Advertisements

4 thoughts on “Hubungan Minangkabau Dengan Negeri Sembilan

 1. – – – – – – – – DELETED BY ADMIN – – – – – – – –

  nb. kata2 kasar yg tidak mendasar sama sekali.

  mohon maaf atas deletion ini.

 2. Keturunan palembang di malaysia sampai srkarang ini juga menjadi raja raja di kerajaan perak pahang trengganu klantan johor slangor. Mereka berasal dari keturunan pangeran palembang nila utama sri tribuwana. Baik itu dari jalur sultan, bendahara, tumenggung, laksamana penghulu di negri malaka johor dan pahang terengganu perak klantan slangor mereka bercampur keturunan palembang dan bugis kecuali perak pahang tak ada darah bugis pada raja rajanya mereka keturunan pangeran palembang sang nila utama tribuwana raja dari jalur bendahara tun habib abdul jalil . Berdasarkan kitab sejarah hikayat siak dan bustanus salatin buah karya ulama besar nuruddin arraniri Kerajaan siak aceh juga raja rajanya berasal dari bukit siguntang palembang juga. Juga pagaruyung dan indrapura rajanya juga keturunan dari bukit siguntang palembang.

  Minangel,
  kok palembang lagi???? kalo sdr ingin menulis tentang palembang, silahkan buat blogsite sendiri ….

  sdr titisan @putra sumsel yaaaa??? org yg orakmudhenx itu yaaaa …???? hayoooo ngaku sajaa ….

  sekali lagi sdr mengacau di sini …. saya delete semua komen sdr ….

  byk sekali pertanyaan minagel yg sdr tdk gubris …. eeh skg nongol lagi dg nama lain.

 3. Dalam buku sejarah tuhfat al nafis yang di tulis raja ali haji juga disebutkan para raja raja johor pahang klantan trengganu slangor perak berasal dari keturunan pangeran palembang sang nila utama tri buwaba raja yang kemudian beradimiladi dengan bugis dari lima orang daeng bugis.

  Minangel,
  kok palembang lagi???? kalo sdr ingin menulis tentang palembang, silahkan buat blogsite sendiri ….

  sdr titisan @putra sumsel yaaaa??? org yg orakmudhenx itu yaaaa …???? hayoooo ngaku sajaa ….

  sekali lagi sdr mengacau di sini …. saya delete semua komen sdr ….

  byk sekali pertanyaan minagel yg sdr tdk gubris …. eeh skg nongol lagi dg nama lain.

 4. dimananya yang salah komen tun habib abdul majid diatas dimananya yang mengacau dengan komen itu. kok kamu minangel sewot alias marah emosi. maksudnya agar kamu melek dunia ini luas bukan cuman orang minang kabaw saja isi dunia ini.

  Minangel,
  gak usah ikut campur dehhh … sdr gak tauk aja tun habib itu adl REINKARNASI dr @putrasumsel yg meracau di thread saya mengenai borobudur ….

  spy sdr faham siapa tun habib alias @putrasumsel, silahkan baca kicauan nya yg membingungkan … klik di sini,

  https://minangel.wordpress.com/2013/05/28/borobudur-adalah-warisan-minangkabau/

  terima kasih.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s